);">

FREEVOLT AKTUALNOŚCI
I ARTYKUŁY

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami na temat pozyskiwania energii słonecznej i FreeVolt.

Dotacje do paneli fotowoltaicznych, z których mogą skorzystać różne grupy beneficjentów.

30/12/2020
Bez kategorii
freevolt

Energia uzyskiwana ze słońca staje się coraz częściej doceniana i wykorzystywana, zarówno przez osoby prywatne, firmy i rolników. Właśnie z tego względu wzrasta liczba możliwych do otrzymania dofinansowań. Instalacja fotowoltaiczna jest dosyć kosztowną inwestycją, jednakże takie dotacje pozwalają znacząco zmniejszyć koszty związanie z montażem paneli słonecznych. Dofinansowania mają różne formy, w zależności od danego programu wsparcia. Może być to bezzwrotna dotacja albo pożyczka. Takie wsparcia oferują instytucje rządowe, samorządowe oraz te prywatne. Jakie są dostępne dotacje do fotowoltaiki ?

Mój Prąd

Projekt ten okazał się sporym sukcesem, wiele polaków sięgnęło właśnie po taki rodzaj wsparcia. Jest on skierowany do gospodarstw domowych, a skorzystać z niego mogą jedynie osoby fizyczne, które wytwarzają energię na swoje własne potrzeby. To świetna propozycja dla wszystkich osób, które chcą zainwestować w zieloną energię. Z Programu Mój Prąd może skorzystać osoba, która zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW. Zazwyczaj zwykłe gospodarstwo domowe potrzebuje ok. 3,5 kW, a więc program ten może objąć wiele beneficjentów. To rządowe wsparcie ma na celu pokrycie do 50 procent kosztów, jakie zostaną poniesione, jednakże zwrot wynosi do 5 tysięcy złotych netto. To projekt ogólnopolski, a dotację można wykorzystać na zakup oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Łączny budżet przewidziany na ten cel (lata 2019-2024) wynosi 1 mld złotych. Co ważne, program Mój Prąd można łączyć z innym rodzajem wsparcia, jakim jest ulga termomodernizacyjna. Finansowanie pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mój Prąd skierowany jest do odbiorców, którzy opłacili instalacje w całości albo w jakimś stopniu po 23 lipca 2019 roku. Jest to rodzaj bezzwrotnej pomocy finansowej, z tego względu jest ona tak korzystna dla wszystkich osób zainteresowanych darmową energią. Co ważne, dotacja została zwolniona z podatku PIT, a więc jeśli beneficjent otrzyma maksymalną kwotę dotacji, to dostanie niepomniejszone o żadną kwotę 5000 złotych.

Czyste powietrze

Projekt ten jest dedykowany właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnym czy też wydzielonym lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, którzy posiadają wyodrębnioną księgę wieczystą. Głównym założeniem programu jest zredukowanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, jakie powstają w czasie ogrzewania domów jednorodzinnych, kiedy wykorzystuje się stare źródła ciepła i niskiej jakości paliwa. Program został wprowadzony w styczniu 2019 roku i ma działać aż do roku 2029. Maksymalna kwota dofinansowania instalacji fotowoltaicznej wynosi 53 tysiące złotych, a przewidziany na ten cel budżet to kwota 103 mld złotych. Pieniądze zostały podzielone między danymi samorządami, a można nimi sfinansować wymianę starych i niewłaściwie działających źródeł ciepła na nowe, ekologiczne instalacje fotowoltaiczne. Pieniądze z tego wsparcia mają zostać przeznaczona na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Z programu można również skorzystać w celu docieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych przyznawane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek musi jednak być złożony do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obejmuje swoim działaniem teren województwa, gdzie znajduje się budynek objęty daną inwestycją. Co ciekawe, pod koniec ubiegłego roku złożonych zostało ok. 80 tysięcy wniosków, a przy tym wypłacona aż 91 mln złotych. Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym, a dofinansowanie zostało zwolnione z opodatkowania.

Energia Plus

Program Energia Plus jest skierowany do rodzin mieszkających we własnych domach, małych i średnich przedsiębiorców i samorządów. Projekt ten obejmuje pożyczki preferencyjne w wysokości od 1 do 300 mln złotych z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, jednakże nie mniejszej aniżeli 2 procent w skali roku. Oprócz tego uwzględnia częściowe umorzenie pożyczek dla przedsięwzięć z zakresu zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych i zredukowanie czy pozbycie się szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania o mocach od 1 do 50 MW. Pożyczka udzielana jest na maksymalnie 15 lat. Dotacje bezzwrotne skierowane są jedynie dla projektów korzystających z technologii ORC, a wysokość dotacji nie może być wyższa niż 50 procent. Jeśli dojdzie do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych i ograniczenia albo uniknięcia szkodliwej emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1-50 kW wówczas do 10 procent pożyczki może zostać umorzone (maksymalnie 1 milion złotych).

Prosument 2

Inna forma wsparcia na zakup oraz montaż mikroinstalacji, dzięki której można w ekologiczny sposób wytwarzać energię to program Prosument 2. Budżet projektu wynosi 800 zł i ma on działać w latach 2014-2022, natomiast zawieranie umów pożyczek z dotacją ma funkcjonować do 2020 roku. Program ten obejmuje pożyczki i kredyty na preferencyjnych warunkach, gdzie oprocentowanie wynosi 1 procent, a dotacja może pokryć 100% kosztów kwalifikowanych instalacji na okres dofinansowania 15 lat. W ramach programu udzielane są także dotacje od 15 do 30 procent dofinansowania. Koszty kwalifikowane mogą wynieść od 100 do 500 tysięcy złotych, w zależności od danego projektu oraz odbiorcy programu. Koszty kwalifikowane są uzgadniane w sposób indywidualny. W ramach programu Prosument 2 można otrzymać dofinansowanie inwestycji w pompę ciepła, źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne o mocy do 300 kWt, małe elektrownie wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, czy układy mikrokogeneracyjne o mocy maksymalnej 40 kWe.

Ulga podatkowa związana z termomodernizacją

Innym sposobem wsparcia prosumentów jest tak zwana ulga termomodernizacyjna. Można bardzo prosto z niej skorzystać, jedynie poprzez odpowiednie wypełnienie PIT-a. Osoby prywatne mają możliwość odliczenia 18 procent kosztu instalacji fotowoltaicznej od podatku, od maksymalnie 53 tysięcy złotych inwestycji termomodernizacyjnych. Ulgę należy wpisać w zeznaniach PIT przez następnie 6 lat, aż dopóki kwota nie zostanie wyczerpana. Co ważne, inne dotacje na fotowoltaikę łączą się z tą ulgą. Do kwoty inwestycji nalezą: konstrukcje, moduły fotowoltaiczne, falownik, kable i sam montaż. Co ważne, uldze nie podlegają wydatki dofinansowane z NFOŚIGW, a prace termomodernizacyjne, które będą objęte ulgą, muszą zostać zakończone w ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji. Należy pamiętać także, że wszelkie wydatki poniesiona na inwestycje muszą zostać potwierdzona fakturą.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Dotacje z RPOWM przyznawane są jednostkom samorządu terytorialnego, aczkolwiek korzystają z nich gospodarstwa domowe. Jednostki te współpracują z gospodarstwami domowymi, na których terenie montowane są instalacje fotowoltaiczne albo inne odnawialne źródła energii.

Agroenegia

Celem programu jest zmniejszenie zanieczyszczeń wywołanych przez działalność rolniczą oraz zwiększenie udziału OZE w produkcji energii. Wsparcie to obejmuje instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła. Projekt dedykowany jest rolnikom indywidualnym, którzy są właścicielami albo dzierżawią nieruchomość od 1 do 300 ha od minimum roku. Wysokość pomocy będzie uzależniona od mocy planowanej instalacji. W przypadku mocy od 10 do 30 kW odbiorca może otrzymać do 20 procent kosztów całej instalacji, aczkolwiek maksymalnie do 15 tysięcy złotych. W przypadku instalacji o mocy od 30 do 50 kW odbiorca może otrzymać do 13 procent kosztów całej instalacji, aczkolwiek maksymalnie 20 tysięcy złotych. Co ważne, projekt nie może zostać rozpoczęty jeszcze przed złożeniem wniosku, a dofinansowanie obejmuje tylko i wyłącznie instalację nowych urządzeń.

Kredyty oraz pożyczki na fotowoltaikę

Oprócz dotacji na fotowoltaikę można skorzystać również z kredytów i pożyczek na atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie kredytu może wynosić nawet około 5 procent, natomiast prowizja banku tylko 0,99 procent. To bardzo korzystne warunki, jakie dają kredyty hipoteczne.

Dotacje na farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne są to spore tereny, na których zlokalizowane są panele fotowoltaiczne. Tworzą one ekologiczne generatory bardzo dużych ilości energii odnawialnej. Na budowanie takich farm fotowoltaicznych decydują się nie osoby fizyczne, a jedynie przedsiębiorstwa. Koszt budowy takiej formy jest astronomiczny i wynosi nawet kilka milionów złotych, w zależności od jej wielkości. Tak duża inwestycja jest jednak możliwa dzięki środkom unijnym. Na terenie Małopolski powstało jak dotąd parę takich farm fotowoltaicznych, jednak na tym się nie kończy. Dzięki takim dotacjom, panele słoneczne będą coraz powszechniej spotykane między innymi na budynkach przestrzeni publicznej. Budową farm zajmują się duże firmy jak na przykład: AEGM, Krusz-Bud czy Tymbark. Dofinansowaniem zajmuje się Regionalny Program Operacyjny Województwa małopolskiego.

 

 • Panele słoneczne stopniowo będą pojawiać się na budynkach w przestrzeni publicznej.
 • Budowę farm fotowoltaicznych rozpoczynają takie firmy jak Tymbark, AEGM, czy Krusz-Bud.
 • Za dofinansowanie odpowiada Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego.

Bocian

Bocian to program skierowany dla firm. Obejmuje on zastosowanie nowoczesnych odnawialnych źródeł energii, czyli przede wszystkim kolektory słoneczne i farmy fotowoltaiczne. Głównym założeniem programu jest zredukowanie czy uniknięcie emisji CO2 przez zwiększenie produkcji energii z instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie dostępne jest w postaci pożyczki, jednakże wnioskodawca może wybrać oprocentowanie. Można wybrać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach, w której WIBOR 3M wynosi ok. 2 procent. Inną opcją jest ubieganie się o pożyczkę na warunkach rynkowych, która według ustawy nie jest pomocą publiczną. Każde województwo ma swoje własne programy, które obejmują pożyczki i kredyty.

Jakie dofinansowanie fotowoltaiki opłaca się wybrać?

Do wyboru dostępnych jest wiele programów, o których warto pamiętać już podczas planowania instalacji fotowoltaicznej. Przede wszystkim dobrze jest uwzględnić programy regionalne i zapoznać się z projektem, który funkcjonuje na terenie naszego zamieszkania. Takie programu są lepiej dopasowane do wymagań mieszkańców danego obszaru kraju. Wszelki dostępne programy wpływają w dużym stopniu na decyzję odnośnie do instalacji fotowoltaiki. Pozwalają zmniejszyć znacząco poniesione koszty związane z całą inwestycją. Dzięki nim można także liczyć na szybszy zwrot całej inwestycji. Formy pomocy jest wiele, mogą to być pożyczki, kredyty, odliczenia od podatku czy dofinansowania. Podczas doboru programu należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące otrzymania wsparcia, a także zapoznać się z jego regulaminem. Dzięki wielu rodzajom pomocy mogą z nie skorzystać różni beneficjenci, zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jak i rolnicy. Program należy dobrać pod własne indywidualne możliwości i preferencji.

 

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  W CELU UZYSKANIA DARMOWEJ WYCENY

  Wypełnienie formularza jest łatwe i szybkie. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia bezpłatnej wyceny.

  Jeśli wolisz sam zadzwonić wybierz nr.

  BIURO
  - 737 737 994

  Back to top