Firma technologiczna.
Dajemy rozwiązania do produkcji

FreeVolt skupia się na opracowywaniu nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, które po opatentowaniu wdraża do produkcji w jednej z kilku fabryk w Polsce i za granicą. Kapitał firmy jest w 100% polski.

Celem naszej grupy jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technologii OZE. Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie możliwości rozwoju produktów, które w znacznym stopniu zmienią wpływ obecnego stylu życia społeczeństwa na środowisko. Grupa ma na celu zintegrowanie systemów produkcji i konsumpcji energii elektrycznej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Naszą misją jest obecna zmiana porządku świata i wiara w decentralizację systemu zasilania poprzez inteligentne zarządzanie potrzebami konsumentów we wszystkich regionach świata. FreeVolt jako grupa technologiczna w następnych 5 latach planuje zrewolucjonizować postrzeganie odnawialnych źródeł energii poprzez własne patenty i ich komercjalizację.

NASZE PATENTY

Sterownik fotowoltaicznego systemu podgrzewania wody
Po latach doświadczeń w branży OZE zauważyliśmy niedoskonałość systemów z wykorzystaniem kolektorów słonecznych. Duża ingerencja w budynek, częste serwisowanie oraz sezonowość działania systemu to tylko kilka wad kolektorów. W celu wyeliminowania cech niepożądanych nasz dział R&D rozpoczął prace nad wykorzystaniem energii elektrycznej do podgrzewania wody. Wynikiem prac jest sterownik połączony z modułami PV. Pozwala on w łatwy i szybki sposób zarządzać temperaturą użytkową. poprzez ekran dotykowy. Znajdziemy na nim informacje m.in. na temat aktualnej temperatury wody oraz stanu działania systemu.
Należy zauważyć, że system nie wymaga serwisowania, dużych ingerencji w budynek, a co najważniejsze działa również zimą przy ujemnych temperaturach.
Kolejnym krokiem jest budowa własnej linii produkcyjnej opatentowanych sterowników. Własna linia pozwoli w większym stopniu zaspokoić ciągle rosnące zapotrzebowanie na tego typu produkt.
Moduły fotowoltaiczne w technologii SmartWire
SmartWire to technologia należąca do firmy ze Szwajcarii. Jednak to FreeVolt udoskonalił produkcję modułów w tej technologii wprowadzając poprawionym BOM. Tak zestawione elementy modułów fotowoltaicznych są stosowane w produkcji do dzisiaj w fabryce, w której FreeVolt zleca swoją produkcję. To właśnie FreeVolt przyczynił się do powstania w Polsce pierwszej w Europie nowoczesnej linii produkcyjnej modułów PV.
PVGraf
O możliwościach zastosowania grafenu w fotowoltaice mówi się od dawna. Na rynku fotowoltaicznym nie doczekaliśmy się jednak jeszcze modułów fotowoltaicznych, w których byłaby stosowana warstwa grafenowa. Uznaliśmy to jako wyzwanie, które obecnie finalizujemy poprzez komercjalizację opatentowanej technologii.
Połączenie tradycyjnej, krzemowej warstwy z warstwą grafenową pozwoli zwiększyć wydajność ogniw i modułów, a także zapewni lepsze działanie elektrowni fotowoltaicznych w całym cyklu ich funkcjonowania – z powodu większej odporności modułów na warunki zewnętrzne i wolniejszą degradację.
Niższy koszt produkcji energii, obok większej wydajności ogniw i wolniejszej degradacji, mają wynikać z możliwości użycia ogniw o grubości 100μm, czyli o połowę cieńszych niż obecnie stosowane.

ZNAKI ZASTRZEŻONE

LOGO FREEVOLT™
Logo FreeVolt jako marka globalna jest rozpoznawalna przez wielu ludzi na świecie. Z logiem kojarzone są nasze wartości oraz zalety wymieniane przez zadowolonych klientów. W związku z tym firma podjęła kroki aby chronić markę i jakość z nią kojarzoną, poprzez zastrzeżenie znaku na najważniejszych dla niej rynkach tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz na terenie Unii Europejskiej.

Skorzystaj z naszej infolinii

801 002 104