);">

FREEVOLT AKTUALNOŚCI
I ARTYKUŁY

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami na temat pozyskiwania energii słonecznej i FreeVolt.

Zmiany cen prądu w latach 2000-2020

31/12/2020
Bez kategorii
freevolt

Nie ma chyba osoby w Polsce, która by nie stresowała się opłatami za energię elektryczną. Dzieje się tak, ponieważ opłaty za prąd od przestrzeni lat uznawane są za jedne z najwyższych, które można spotkać w wielu gospodarstwach domowych. Wiele osób właśnie z tego powoduje poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które spowodowałyby obniżenie rachunków za prąd. Za jedne z takich rozwiązań można uznać w szczególności zainstalowanie paneli fotowoltaicznych. Natomiast w niniejszych artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu tematykę zmian cen prądu na przestrzeni lat 2000 – 2020.

W jaki sposób ceny prądu zmieniały się przez lata?

Otóż należy przyznać, iż ceny prądu na przestrzeni ostatnich 20 lat zmieniały się bardzo. Bywały lata, w których ceny za energię elektryczną malały, aby za chwilę ponownie powędrować w górę. Oczywiście wpływ na taką tendencję miało wiele czynników, ale o tym za chwilę w dalszej części artykułu. Należy zaznaczyć przede wszystkim to, iż na ceny prądu nie można patrzeć wyłącznie jedynie po wartościach nominalnych. Trzeba pamiętać, że zdecydowanie ważniejszą kwestią jest stosunek ceny do obecnie występujących wynagrodzeń w Polsce, a jak wiadomo one w na bieżąco się zmieniają. Chodzi więc o to, aby brać pod uwagę ile prądu może kupić statystyczny Polak za zarobione przez siebie miesięczne wynagrodzenie, ponieważ nie należy brać pod uwagę cen prądu obecnie obowiązującego i zestawiać go z wynagrodzeniami Polaków, które miały miejsce jeszcze 10 czy 20 lat temu, ponieważ statystyka taka byłaby niedokładna. Główny Urząd Statystyczny opublikował badanie na podstawie, którego wynika, że w latach 2000 – 2014 cena prądu wzrosła aż od 137 procent w przeciwieństwie do lat poprzednich. Oczywiście wielu Polaków, którzy widzą tą różnicę mogłoby pomyśleć, że taki wzrost cen prądu jest wręcz niedopuszczalny, aczkolwiek należy brać pod uwagę również to, że na przestrzeni tego okresu jednocześnie wzrosło także wynagrodzenie polskich obywateli. Jeżeli chodzi o średnią cenę prądu na przestrzeni ostatnich 20 lat obowiązującej dla taryfy G11 to 0,3145/kWh brutto. Z kolei, jeżeli chodzi o kwestię tego, w jakich latach Polacy najwięcej płacili za energię elektryczną to zdecydowanie należy stwierdzić, że w całym zestawieniu najdrożej przedstawia się 2012 rok. Natomiast, jeżeli chodzi o rok, w którym Polacy płacili najmniej za energię elektryczną to z całą stanowczością był to 2009 rok. Wzrost wynagrodzeń Polaków w ciągu ostatnich sześciu lat zdecydowanie powędrował w górę, w związku z tym również w górę powędrowały znacząco ceny za prąd. W okresie tym Polacy statystycznie mogli zakupić aż o 44 procent więcej prądu niż w latach poprzednich. Warto również zaznaczyć, iż faktem jest, że szczególnie w 2013 roku dla ponad 53 procent Polaków rachunki za prąd były w większej mierze odczuwalne dla domowego budżetu.

Tendencja zmian energii elektrycznej przez okres 20 lat

Jeżeli chodzi o tendencję zmian energii elektrycznej przez okres 20 lat w Polsce to należy pamiętać przede wszystkim o tym, że według danych udostępnionych przez Eurostat wynika, iż Polacy w połowie 2017 roku płacili aż o 6,9 procent wyższe rachunki za korzystanie z energii elektrycznej niż w 2016 roku. Należy również zaznaczyć, iż zjawisko to było dokładnie odwrotnym, jeżeli chodzi o zestawienie Polski z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ponieważ w krajach należących do Unii Europejskiej wzrost cen za pobieranie energii elektrycznej w 2017 roku wzrósł jedynie o 0,3 procent. Argumentacja takiej tendencji opierała się na tym, że podwyżki te były spowodowane w głównej mierze tym, że w życie weszły nowe taryfy dotyczące prądu. Oczywiście nie można zapominać również o innym aspekcie, który miał szczególny związek na wzrost cen energii elektrycznej, która powędrowała w górę w tym okresie. A mianowicie tym aspektem był węgiel. Chodzi o to, że węgiel w 2017 roku osiągał zdecydowanie rekordowe ceny, a to przekładało się bezpośrednio na cenę prądu płynącą w domowych gniazdkach. Oprócz tego ceny za energię elektryczną wzrastają także z powodu wciąż rosnących opłat za emisję CO2. Wzrost cen w porównaniu do 2017 roku jest niemalże dwukrotny. Wielu specjalistów z dziedziny sektora energetycznego podejrzewało swoistą manipulację cenami prądu. Z tego też powodu została powołana specjalna komisja Towarzystwa Obrotu Energią, która przygotowała specjalne zawiadomienie do Urzędu Regulacji Energetyki. Zawiadomienie to odnosiło się do możliwości popełnienia przestępstwa na tle transakcji dotyczących rynku terminowego TGE. Istotnym faktem jest również to, że niczym Towarzystwo Obrotu Energią zdecydowało się na wystosowanie takiego pisma do Urzędu Regulacji Energetyki to poprzednio zawiadomienie takie złożyło również kilka innych podmiotów. I to właśnie zwróciło szczególną uwagę na tę sprawę odpowiednich instytucji.

Energia elektryczna w 2020 roku

Szczególną uwagę zwracają opłaty za energię elektryczną w 2020 roku. Bowiem to właśnie w tym okresie można zauważyć szczególny wzrost cen za prąd, jeżeli chodzi o wszystkie okresy odnoszące się do 20 lat. Należy zaznaczyć, iż średnie ceny prądu na rynku hurtowym w 2020 roku wynosiły aż 209 złotych/mWh, jeżeli chodzi o wartość netto. Oprócz tego należy zaznaczyć również, że to daje średni wzrost aż o ponad 40 złotych. Ceny za pobieranie energii elektrycznej w tym okresie wzrosły nie tylko, jeżeli chodzi o pobieranie prądu czynnego, a więc tego, który Polacy mieli w swoich gniazdkach do codziennego użytku, ale również za samą dystrybucję energii elektrycznej. Trzeba także pamiętać, że w 2020 roku ceny prądu wzrosły także ze względu na wprowadzenie opłaty mocowej. To wszystko przyczyniło się do tego, że dodatkowe pieniądze były dopisywane do rachunków Polaków za korzystanie z energii elektrycznej.

Czym jest opłata mocowa?

Opłata mocowa to nic innego, jak jedna z kwestii poruszona w ustawie dotyczącej rynku mocy, której głównej zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa energetycznego. Należy także zaznaczyć, iż opłata mocowa, która przyczynia się do zawyżenia rachunków za energię elektryczną powstała w celu zebrania odpowiedniej kwoty na rzecz wdrożenia innowacyjności odnoszącej się przede wszystkim do kwestii istniejących już elektrowni elektrycznych, ale również do budowy nowych. Do jednych z głównych celów ustawy dotyczącej rynku pracy i opłaty mocowej zalicza się w szczególności kwestię określenia tego, w jaki sposób powinien działać rynek mocy w Polsce. Istotną kwestią jest także to, że rynek mocy ma odpowiadać za stałe zapewnienie dostawy prądu oraz znaczące zwiększenie stabilności odnoszącej się do zmian energii elektrycznej. A tym samym zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Całość kosztów, z którymi w obecnej chwili muszą zmierzać się Polacy opierają się o kilka czynników, do których należy zaliczyć w szczególności takie kwestie jak: wcześniejsze zużycie energii w godzinach szczytowego poboru, prognoz dotyczących kosztów funkcjonowania utrzymania całego przedsięwzięcia, jak również prognoz odnoszących się do zapotrzebowania na prąd oraz zapotrzebowania na energię w danym roku dostaw energii elektrycznej. Należy także zaznaczyć, iż pieniądze, które zostaną uzyskane z opłaty mocowej mają być przeznaczone również na wsparcie elektrowni węglowych.

Fotowoltaika, a opłata mocowa

Fotowoltaika jest to nic innego jak instalacja fotowoltaiczna, która pozwala na generowanie prądu elektrycznego poprzez przetworzenie go z energii słonecznej. W dzisiejszych czasach ze względu na stale rosnące ceny prądu od dystrybutorów wiele osób decyduje się na takie właśnie rozwiązanie. Dzieje się tak, ponieważ dzięki temu można zaoszczędzić sporą ilość pieniędzy w trakcie trwania całego roku kalendarzowego, a nawet dodatkowo zarobić w sytuacji, gdy nagromadzimy więcej prądu, niż potrzebowaliśmy na jego zużycie. Instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna zarówno dla zdrowia człowieka, ponieważ w żaden negatywny sposób nie oddziałuje na organizm, ale jest także w pełni bezpieczna dla środowiska. Instalacja fotowoltaiczna jest montowana na dachu i nie posiada żadnych części ruchomych. W związku z tym producenci dają 20-letnią gwarancję na to, że instalacji takiej nie będzie potrzeby w jakikolwiek sposób konserwować, ani wymieniać. Jest więc to odpowiednia inwestycja na wiele lat, która jest nie tylko prosta w obsłudze, ale również szybka, jeżeli chodzi o pozyskiwanie własnego prądu. Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania można w łatwy sposób zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale także czas. Nic więc dziwnego, że z rozwiązania, jakim jest montaż instalacji fotowoltaicznej decyduje się z roku na roku coraz więcej osób na całym świecie. Należy również zaznaczyć, iż w przypadku montażu takiej instalacji nie jest pobierana od jej użytkownika opłata mocowa. Jest więc to kolejna oszczędność dla mikroelektrowni. Właśnie dzięki takiemu działaniu jest możliwe zaoszczędzenie rachunków za korzystanie z energii elektrycznej. Oprócz tego należy zaznaczyć również, że instalacja fotowoltaiczna może działać na podstawie kilku różnych systemów, do których należy zaliczyć przede wszystkim takie systemu jak: system on-grid, system off-grid, jak także system hybrydowy. Jeżeli chodzi o system on-grid to charakteryzuje się on przede wszystkim tym, że w tej sytuacji jest możliwość integrowania zamontowanej instalacji z całą siecią energetyczną, która jest w sposób bieżący wykorzystywana, a nadwyżka wytworzonego prądu, który został zmagazynowany i nie wykorzystany trafia bezpośrednio do najbliższego dostawcy prądu, w związku z tym nie tylko zaoszczędzamy pieniądze na korzystaniu z energii elektrycznej, ale również na niej zarabiamy. Jeżeli chodzi o system off-grid to charakteryzuje się on tym, że zamontowana instalacja fotowoltaiczna opiera się w szczególności na tym, że system nie zostaje podpięty bezpośrednio pod sieć, ale wytworzona energia na podstawie tego systemu jest magazynowana w specjalnych akumulatorach. Z kolei system hybrydowy opiera się na tym, że instalacja fotowoltaiczna posiada możliwość podpięcia pod sieć publiczną. System hybrydowy, który jest stosowany przy instalacji fotowoltaicznej uchodzi za najbardziej popularny w obecnych czas i korzysta z tego systemu w chwili obecnej najwięcej osób. Trzeba także zaznaczyć, iż instalacja fotowoltaiczna charakteryzuje się także tym, że prąd stały, który zostaje przez nią wyprodukowany zostaje przemieszczony w pierwszej kolejności do falownika, gdzie następnie trafia do gniazdka, w którym zostaje zamieniony na prąd przemienny. Trzeba również pamiętać o tym, że instalacja fotowoltaiczna posiada kilka znaczących zalet, do których należy zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: posiadanie ponad 20 lat gwarancji na zamontowaną instalację, posiadanie darmowego prądu wyłącznie z energii słonecznej, jak również posiadanie profitów odnoszących się do bezobsługowości instalacji fotowoltaicznej, ponieważ wystarczy jedynie ją zamontować na dachu i w tym momencie praca człowieka się kończy. Instalacja fotowoltaiczna sama pozyskuje prąd.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  W CELU UZYSKANIA DARMOWEJ WYCENY

  Wypełnienie formularza jest łatwe i szybkie. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia bezpłatnej wyceny.

  Jeśli wolisz sam zadzwonić wybierz nr.

  BIURO
  - 737 737 994

  Back to top