);">

FREEVOLT AKTUALNOŚCI
I ARTYKUŁY

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami na temat pozyskiwania energii słonecznej i FreeVolt.

Rozliczenie instalacji fotowoltaicznej- okres rozliczenia i jego sposób.

03/01/2021
Bez kategorii
freevolt

Każda osoba fizyczna czy przedsiębiorca posiadający instalację fotowoltaiczną podlega rozliczeniu prosumenckiemu. Rozliczenie prosumenckie jest to tak zwany system opustów, który opiera się na bezgotówkowym rozliczaniu z energii zużytej oraz wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną, na podstawie umowy kompleksowej zawartej z dostawcą prądu. Nadwyżka wyprodukowanej przez mikroinstalację energii, może być odebrania z sieci i wykorzystana w razie potrzeby.

Jak wygląda rozliczenie energii elektrycznej?

Prosumentami nazywa się wszystkie osoby, które produkują prąd na jedynie swoje własne potrzeby, w swojej instalacji. Energia wytworzona przez elektrownie słoneczną może być odebrana w czasie, kiedy panele słoneczne nie pracują zbyt efektownie, na przykład w czasie pochmurnych i deszczowych dni, czy zimą. Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych, na rachunku za energię nie ma uwzględnionych kosztów zależnych od ilości pobranej energii, a więc płat: za energię elektryczną, stawkę jakościową, opłatę kogeneracyjną, dystrybucyjną zmienną. Właściwie wybrana instalacja fotowoltaiczna do zużycia energii w budynku, prowadzi do tego, iż prosument musi jedynie ponieść opłaty stałe (np. opłata abonamentowa, przejściowa czy dystrybucja stała). Rachunki są więc znacznie niższe, co wiąże się z tym, że cała inwestycja w panele słoneczne zaczyna się zwracać. Rachunek za energię elektryczną jest to rozliczenie zużytej energii w danym okresie. Na wszystkich rachunkach, bez względu na rodzaj taryfy widnieją dwie generalne opłaty, czyli opłata za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Prosument otrzymuje rachunek mający jeszcze dodatkową kolumnę, czyli tą gdzie widnieje informacja, ile energii zostało wyprowadzonej do sieci. Nadwyżki energii są przekazywane do sieci, co widać na rachunku. Najważniejsze informacje na nim to te, odnoszące się do ilości pobranej i wprowadzonej do sieci energii. Na rachunku znajduje się ilość energii rozliczonej, czyli z tak zwanym opustem 0,8 albo 0,7. Opust jest to opłata za przechowywanie energii w sieci. Dla instalacji o mocy do 10 kWp współczynnik jakościowy wynosi 0,8, natomiast dla instalacji powyżej 10 kWp jest to 0,7. A więc ilość energii, jaka jest odbierana przez prosumenta z sieci, zostaje pomniejszona o 20 albo 30 procent, a wielkość pomniejszenia zależy od mocy instalacji.

Okres rozliczeniowy w przypadku fotowoltaiki

Aby rozliczyć prąd z paneli słonecznych, należy przede wszystkim najpierw zgłosić instalację fotowoltaiczną do zakładu energetycznego, po czym podpisać aneks do umowy z dostawcą energii. Według zasad rozliczeń ilość energii przesłanej do zakładu oraz pobranej z niego najczęściej określana jest w ujęciu rocznym, Pomimo tego w dalszym ciągu otrzymuje się rachunki za energię, które uwzględniają opłaty stałe. Rozliczanie energii może odbywać się w dwumiesięcznych, sześciomiesięcznych albo dwunastomiesięcznych okresach. Okres rozliczeniowy zależny jest od danych postanowień umowy z zakładem energetycznym. Po zainstalowaniu odpowiednio dobranego systemu fotowoltaicznego, wysokość rachunków za prąd znacząco zmaleje. Może wówczas wynosić jedynie około 15-20 procent wysokości sprzed montażu, a więc można uzyskać duże oszczędności. W umowie prosumenckiej znajduje się również zapis o taryfie. Co ważne, dostawca prądu przechowuje przesłaną nadwyżkę energii przez okres 365 dni.

Dla kogo jest system opustów?

Warto pamiętać, że nie każda osoba posiadająca instalację fotowoltaiczną, staje się od razu prosumentem. Takie określenie dotyczy osób prywatnych, przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw rolnych, którzy podjęli inwestycję w mikroinstalację o mocy do 50 kWp. Tacy inwestorzy mogą skorzystać z systemu opustów stworzonego właśnie dla prosumentów. System opustów to bezgotówkowe rozliczenie energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne i pobranej z sieci energetycznej. Aby móc zostać w tym samym czasie producentem i zarazem odbiorcą energii, należy wcześniej podpisać z zakładem energetycznym umowę o świadczeniu usług dystrybucji oraz sprzedaży energii. Niekiedy nie jest to obowiązkowe, gdyż zakład energetyczny w momencie wymiany licznika na dwukierunkowy, od razu uznaje danego klienta za prosumenta. System opustowy jest skierowany również do jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych i związków wyznaniowych.

Czym jest autokonsumpcja?

Autokonsumpcja jest to określenie dotyczące części energii wytworzonej przez instalację i zużywaną od razu na bieżące potrzeby, z tego względu nie jest ona przesyłana do sieci. Jej wysokość zależy przede wszystkim od sposobu gospodarowania energia oraz rodzaju mikroinstalacji. W przypadku gospodarstw domowych autokonsumpcja wynosi ok. 20-30 procent w ciągu roku. Im wyższy poziom autokonsumpcji, tym oczywiście lepiej dla użytkownika instalacji fotowoltaicznej. Niski poziom autokonsumpcji można zauważyć zwłaszcza podczas pory letniej, wówczas panele słoneczne odznaczają się najwyższą skutecznością, jednakże domownicy przebywają najczęściej poza domem, a więc nie zużywają tworzonego prądu na bieżąco. Autokonsumpcja znacząco spada, natomiast nadwyżka prądu trafia do sieci energetycznej. Wróci ona jednak do prosumenta, dzięki zasadzie opustów.

Jakie ważne informacje znajdują się na rachunku za energię elektryczną dla prosumentów?

1. Ilość zużytej energii- na rachunku nie ma informacji dotyczącej energii zużytej na bieżące potrzeby w trakcie funkcjonowania instalacji. Jest to tak zwane zdarzenie neutralne, które nie wpływa na aparaturę pomiarową. Wskaźnik ten ukazuje więc faktycznie zużycie energii przez użytkownika, jedynie w okresie, kiedy zużycie było większe, aniżeli produkcja energii elektrycznej w danym okresie.

2. Ilość wytworzonej energii- ukazuje rzeczywistą produkcję energii wywodzącej się z instalacji fotowoltaicznej niepożytkowanej na bieżące potrzeby.

3. Ilość wyprowadzonej energii rozliczonej opustem-czyli wartość rozliczeniowa z zakładem energetycznych. Można ją obliczyć, biorąc pod uwagę załączone równania. Trzeba pamiętać, iż opust dla instalacji fotowoltaicznej mniejszej niż 10 kWp wynosi 0,8, natomiast powyżej 10 kWp jest to 0,7. A więc, za wytworzenie 1000 kWh możliwe jest do odebrania 800 w dowolnym okresie. Zakład energetyczny zyskuje 200 kWh, za magazynowanie energii dla użytkownika instalacji fotowoltaicznej, dla jej późniejszego zużycia. W przypadku kiedy pobranych została 1597 kWh własnej wcześniej wygenerowanej energii, wówczas należy tę wartość podzielić przez współczynnik opustu. W taki sposób można otrzymać wskaźnik, jaki widniejsze właśnie na fakturze prosumenckiej. Dzięki niemu można dowiedzieć się, ile kWh zostało oddanych zakładowi.

4. Nadwyżka- jest to różnica między wytworzoną energią przez panele fotowoltaiczna a ilością energii rozliczoną opustem. Jest ona przeznaczona na następny okres rozliczeniowy, w tym okresie powinna zostać wykorzystana, inaczej ona przepada.

5. Wysokość rachunku za energię w okresie rozliczeniowym- zazwyczaj jest to suma opłat stałych, niekiedy użytkownik musi dopłacić za pobrane kWh, wszystko zależy od rodzaju instalacji oraz jej mocy, oraz zapotrzebowania na energię elektryczną.

Faktura prosumencka w różnych porach roku

Osoby decydujące się na rozliczanie w krótszych okresach, czyli 1 albo 2-miesięcznych, muszą liczyć się z różnymi kwotami na rachunkach. Wysokość rachunku zależy w dużej mierze od ilości godzin słonecznych w danym miesiącu. Latem produkcja prądu elektrycznego z instalacji fotowoltaicznej przekracza zapotrzebowanie, wówczas na fakturze będą widniały jedynie opłaty dystrybucyjne, a prąd będzie właściwie darmowy. Znajdzie się również informacje o tym, ile energii przesłano do magazynu w celu wykorzystania w następnych okresach rozliczeniowych. Natomiast zimą zgromadzona w okresie letnim energia będzie wykorzystywana, gdyż to właśnie o tej porze roku, panele fotowoltaiczne mają najniższą skuteczność. Jest to związane z krótkimi dniami i niewystarczającą ilością promieniowania słonecznego. Na rachunkach w okresie zimowym będą tak samo opłaty dystrybucyjne, a do tego energia pobrana z sieci na potrzeby domu. W fakturze zauważyć można standardowe opłaty za zużyte kilowaty energii, czyli takie same jak w tradycyjnej fakturze za prąd.

Rozliczenie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorstwa nie mogą gromadzić energii w sieci elektroenergetycznej, natomiast wszelkie nadwyżki energii przesłane do sieci są od razu sprzedawane. Za każdą kilowatogodzinę dostarczoną do sieci Zakład Energetyczny zapłaci przedsiębiorstwu zazwyczaj 16 groszy netto. Cena ta jest ustalana z urzędu i operator energetyczny nie ma na nią wpływu. Przkładowo, kiedy w ciągu roku instalacja fotowoltaiczna wytworzy i prześle do sieci nadwyżki energetyczne, rzędu 1120 kWh wówczas firma zarobi na tym 179,20 zł. Niestety nie jest to tak korzystna propozycja, jak w przypadku osób fizycznych, z tego względu moc instalacji fotowoltaicznych wybierana jest tak, aby system nie generował zbyt dużej ilości energii. Instalacja ma jedynie pokryć bieżące zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na energię. Dzięki ustawie OZE został zniesiony obowiązek uzyskania koncesji dla właścicieli mikroinstalacji nieprzekraczającej 40 kW. Jeśli chodzi o instalacje o mocy od 40 do 200 kW, koncesja również nie jest już obowiązkowa. Należy jednak pamiętać o obowiązku dokonania wpisu do rejestru prowadzonego przez URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki. Nadwyżki energii elektrycznej wytworzone przez małą instalację fotowoltaiczną rozliczane są z zakładem energetycznym poprzez fakturę, która wystawiana jest przez właściciela małej instalacji fotowoltaicznej. Kwota faktury, jaka zostanie wpisane przez przedsiębiorcę, określana jest jako iloczyn ilości energii przesłanej do sieci publicznej oraz średniej cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku. Średnia cena sprzedaży cały czas ulega zmianie, można ją sprawdzać na stronie internetowej URE.

Kiedy fotowoltaika jest opłacalną inwestycją?

Jeśli już mamy świadomość tego, w jaki sposób rozliczana jest energia z instalacji fotowoltaicznych, wówczas jesteśmy w stanie wybrać system, który sprosta naszym wymaganiom. Niezwykle korzystną propozycją jest spożytkowanie jak największej ilości wytworzonej energii w czasie rzeczywistym, czyli w ciągu dnia. Właśnie wtedy panele pracują najefektywniej i produkują znaczne ilości prądu z energii słonecznej. W sytuacji, kiedy odbieramy energię w nocy albo zimą, wówczas tracimy około 20 procent skierowanego do sieci prądu. Jeśli chcemy wykorzystać jak największą ilość energii, możemy zdecydować się na pompę ciepła, która znacząco zwiększy bieżące zużycie energii elektrycznej. Pompa ciepła wraz z panelami słonecznymi na dachu czy na gruncie to bardzo opłacalne połączenie, które jest w stanie zapewnić skuteczne ogrzewanie budynku. Autokonsumpcję jest w stanie również zwiększyć użycie akumulatorów. Dzięki nim nie tracimy żadnej ilości energii, magazynujemy ją, aby w dowolnej chwili wykorzystać energię, kiedy panele fotowoltaiczne będą mniej wydajne. W ten sposób można pominąć zakład energetyczny.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  W CELU UZYSKANIA DARMOWEJ WYCENY

  Wypełnienie formularza jest łatwe i szybkie. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia bezpłatnej wyceny.

  Jeśli wolisz sam zadzwonić wybierz nr.

  BIURO
  - 737 737 994

  Back to top