);">

FREEVOLT AKTUALNOŚCI
I ARTYKUŁY

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami na temat pozyskiwania energii słonecznej i FreeVolt.

Prosument – krótkie wprowadzenie

30/12/2020
Bez kategorii
freevolt

Odnawialne źródła energii zyskują coraz większe zainteresowanie społeczeństwa. Duża ilość Polaków chce skorzystać z zielonej energii, która pozwoli na znaczne oszczędności, a przy tym jest przyjazna środowisku. Na instalację paneli fotowoltaicznych decydują się osoby prywatne, jak i firmy. Dzięki instalacji fotowoltaicznym można stać się samowystarczalnym prosumentem. Kim tak właściwie jest prosument i kto może nim zostać?

Kim jest prosument?

Prosument jest to słowo, które powstało poprzez połączenie wyrazu „producent” oraz „konsument”. Prosumentem określa się osobę, która bierze udział w wytwarzaniu danego produktu lub też świadczeniu usługi, a przy tym korzysta z nich jako konsument. Prosument jest określeniem najczęściej pojawiającym się właśnie w fotowoltaice oraz innych odnawialnych  źródłach energii, ale nie tylko. Aktualnie obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa podają dokładną definicję prosumenta. Według niej prosument jest to osoba czy też firma, która zużywa energię elektryczną, a także ją wytwarza we własnej mikroinstalacji PV. Co ważne, ta definicja znajduje się w tak zwanej ustawie o OZE. Można w niej odczytać, iż prosument może wytworzoną energię, magazynować i oddawać jej nadwyżki do ogólnej sieci energetycznej, w przypadku kiedy nadwyżki te nie stanowią przeważającej części prowadzonej działalności gospodarczej.

System opustów

Prosument może skorzystać z systemu opustów. Przysługują one jednakowo gospodarstwom domowym, szkołom, kościołom czy wspólnotom mieszkaniowym. Według ustawy OZE koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach pokrywają w całości sprzedawcy zobowiązani. W przypadku kiedy prosument zawarł umowę kompleksową z innym aniżeli z zobowiązanym sprzedawcą energii, wówczas przedsiębiorca określony przez prosumenta zajmuje się wzajemnymi rozliczeniami. Warto pamiętać o tym, iż definicja prosumenta nie obejmuje przedsiębiorców, którzy chcą zainstalować w swojej firmie mikroinstalację i korzystać z opustów. Prosumentem może być osoba prowadząca działalności, aczkolwiek montująca mikroinstalację jedynie na własne potrzeby, a nie te związane z prowadzoną firmą.

Kto właściwie może zostać prosumentem?

 • gospodarstwa domowe
 • kościoły oraz związki wyznaniowe
 • związki sportowe
 • nadleśnictwa
 • przedsiębiorcy
 • spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe
 • fundacje oraz stowarzyszenia
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rybackie, sadownicze, rolne oraz hodowc

Przedsiębiorcy, którzy jak do tej pory odsprzedawali swoją wyprodukowaną energię, mogą zostać postumentami, jednak musza rozwiązać umowę sprzedaży nadwyżek energii, po czym zawrzeć umowę kompleksową. Prosument może wytwarzać darmową energię nie tylko ze słońca, ale także z biomasy, biogazu czy wiatru.

Jak dużą instalacje może zamontować prosument?

To właśnie od wielkości instalacji, będą zależeć pewne możliwości prosumenta.

1. Mikroinstalacja do 10kW pozwala na odzyskanie 80 procent nadwyżek energii przekazanych do sieci.

2. Mikroinstalacja do 50kW pozwala na odzyskanie 70 procent nadwyżek energii przekazanych do sieci.

Prosumentem nie może jednak zostać osoba, która posiada większą instalację, jednakże limit 50kW daje wiele możliwości. Dzięki takiej instalacji, może rocznie wytworzyć nawet 50 000 kWh mocy. Zazwyczaj montuje się systemy o mocy 5kW, które produkują 5000 kWh mocy, które dają bardzo korzystne opcje prosumentowi. Co ważne, prosument nie musi wnosić żadnych opłat za przyłączenie instalacji do sieci, a taki proces jest bardzo łatwy. Obowiązkiem zakładu energetycznego jest podłączenie mikroinstalacji, jeśli zostaną dopełnione wszelkie procedury. Przede wszystkim instalacja powinna być zamontowana przez profesjonalną firmę z właściwymi uprawieniami. Nie są pobierane jakiekolwiek opłaty także za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i licznik dwukierunkowy.

Kiedy rolnik może zostać prosumentem?

Rolnik może również zostać prosumentem, jednak przed tym musi spełnić określone warunki. Co najważniejsze, musi posiadać umowę kompleksową na zakup energii i musi wykazać, iż produkuje energię przede wszystkim na swoje własne potrzeby.

Jak odbywa się proces przyłączenia mikroinstalacji?

1.Najpierw budowana jest mikroinstalacja, a także specjalna instalacja, która połączy ją z siecią elektroenergetyczną. Czynność ta musi być wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, które pozwalają na montaż instalacji OZE.

2. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie mikroinstalacji do właściwego Zakładu Energetycznego. Do tego celu należ złożyć „Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji” ponadto należ dodać wymagana przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej załączniki. Takie zgłoszenie należ dostarczyć na minimum 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia instalacji fotowoltaicznej.

3. OSD ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia oraz wymianę licznika na dwukierunkowy. Jeśli zgłoszenie nie jest kompletne, wówczas należy je uzupełnić o brakujące dane.

4. Kiedy licznik zostanie już wymieniony, należy podpisać aneks do umowy kompleksowej

Cały proces może wyglądać trochę inaczej, w zależności od danego operatora. Co ważne, nie jest on trudny.

Procedura przyłączenia mikroinstalacji przez OSD może się nieznacznie różnić dla poszczególnych Operatorów.

Co wchodzi w skład ceny energii elektrycznej?

Status prosumenta jest bardzo korzystny. Aby się o tym przekonać, warto dowiedzieć się jaki procent zajmuje energia czynna- moc, za pomocą której mogą funkcjonować wszelkie urządzenia elektryczne. Podział kosztów zależy od wielu różnych czynników i zależy od konkretnego odbiorcy, aczkolwiek szacuje się, iż:

 • Energia czynna wynosi 42 procent

Energia czynna jest to moc wytworzona przez instalację fotowoltaiczną. Jeśli nie posiada się statusu prosumenta, sprzedaje się do sieci jedynie energię czynną, natomiast kupuje się energię ze wszelkimi dodatkowymi opłatami.

 • VAT 23 procent

Kolejnym elementem składowym ceny energii jest oczywiście podatek vat.

 • Akcyza 1 procent

Akcyza wynosi aktualnie 1 procent, jej wysokość ulegała wiele razy zmianie. Inne koszty wzrastały, aczkolwiek akcyza zmalała do 1 procenta nieodczuwalnego przy końcowym rozliczeniu.

 • Inne opłaty 34 procent

Do innych opłat zalicza się: opłaty stałe, marżę dystrybutora, koszty przesyłu energii czy opłatę jakościową. Od stycznia została znacząco zredukowana opłata przesyłowa. Energia elektryczna jest elementem ceny prądu, który wynosi jedynie ok 42 procent. Jeśli nie posiada się statusu prosumenta, jak widać prąd kupuje się znacznie drożej, aniżeli jest on sprzedawany/ Cena sprzedaży uwzględnia jedynie energię czynną, natomiast kupowany prąd ma wliczony koszt energii wraz z podatkiem vat oraz innymi opłatami. Jak widać, bycie prosumentem jest o wiele korzystniejsze, aniżeli nie posiadanie takiego statusu.

Skąd właściwie wynikają nadwyżki?

Instalacja fotowoltaiczna za dnia produkuje większą ilość prądu, niż po zmroku czy nad ranem. Tak samo dzieje się w różnych porach roku. Podczas słonecznego lata czy wiosny, panele słoneczne produkują zwiększoną ilość energii, jednak podczas pochmurnych jesiennych dni czy zim, jest ona o wiele niższa. W Polskich domostwach najwięcej prący wykorzystuje się wieczorem, późną jesienią i zimą. W ciągu dnia zazwyczaj jest się w pracy czy w szkole, w tym czasie nie użytkuje się urządzeń elektrycznych. Właśnie wtedy powstaje owa nadwyżka produkowanej energii, która jest przesyłana do sieci energetycznej. Panele wytwarzają w ciągu dnia znaczą ilość energii, którą użytkownik nie jest w stanie od razu zużyć. Jest ona wykorzystywana dopiero wieczorem, wtedy, kiedy wszyscy domownicy przebywają już w domu i korzystają z urządzeń elektrycznych. Właśnie w tym czasie, odzyskuje się ową nadwyżkę i wykorzystuje prąd całkowicie za darmo.

Czym się różni faktura prosumencka a rachunek za prąd?

Faktura prosumencka wygląda w zupełnie inny sposób, aniżeli zwykły rachunek za prąd otrzymany z elektrowni. Przede wszystkim wynika to z tego, iż prosument jest odbiorcą końcowym, który musi zapłacić jedynie opłaty dystrybucyjne. Faktury prosumenckiej mogą się od siebie różnić wyglądem, aczkolwiek wszystkie muszą zawierać ilość i rozliczenie energii pobranej z sieci oraz energii wyprodukowanej.

Co musi znaleźć się na fakturze prosumenckiej?

Na fakturze prosumenckiej muszą znaleźć się pewne obowiązkowe dane. Dzięki zapoznaniu się z fakturą, można sprawdzić jaka ilość energii została wyprodukowana, a jaka spożytkowana. Dane, które muszą obowiązkowo widnieć na fakturze to:

 • data odczytu
 • numer licznika
 • dane sprzedawcy i odbiorcy
 • adres punktu poboru i okres rozliczeniowy, dla którego została wystawiona faktura
 • moc instalacji fotowoltaicznej
 • grupa taryfowa
 • oszacowana moc umowna urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu
 • wskazania aktualne i poprzednie dla energii pobranej oraz wytworzonej

 Najważniejsze informacje znajdujące się na fakturze prosumenta

 • ilość wykorzystanej energii– czyli informacja o zużyciu, które przekroczyło produkcje bieżącą
 • ilość wytworzonej energii- ukazuje ilość wytworzonej energii, niewykorzystywanej na bieżąco
 • ilość wprowadzonej energii rozliczonej opustem– czyli wartość rozliczeniowa z zakładem energetycznym
 • nadwyżka– czyli różnica między wytworzoną przez panele energię a ilością energii rozliczonej opustem
 • wysokość półrocznego rachunku za energię

Czym na fakturze prosumenckiej jest współczynnik ilościowy?

Współczynnik ilościowy na fakturze prosumenckiej pokazuje rozliczenie energii elektryczne wytworzonej przez prosumenta oraz oddanej do sieci w stosunku do energii pobranej. Wynik ukazuje ile dokładnie kilowatogodzin można odjąć w rozliczeniu w stosunku do pobranej energii elektrycznej. Może on wynosić w granicy od 0,8 do 0,7 w zależności od mocy instalacji. Jeśli instalacja fotowoltaiczna ma moc do 10 kW za 1kWh oddanej do sieci nadwyżki, wówczas można odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji fotowoltaicznej większej niż 10 kWh, można odebrać 0,7 kWh.

Dlaczego warto zostać prosumentem?

Największą korzyścią wnikającą z zostania prosumentem są oczywiście znacząco obniżone rachunku za energię elektryczną. Co ważne, prosumenci mogą także rozliczać nadwyżki, wytworzonej przez instalację energii w systemie opustów co jest dodatkową zaletą. Będąc prosumentem, można stać się uniezależnionym energetycznie. Ponadto, można w dowolnym momencie odebrać z sieci energię elektryczną, kiedy instalacja fotowoltaiczna wytwarza jej znacznie mniejszą ilość. Nie bez znaczenia jest również to, iż instalacja fotowoltaiczna to rozwiązanie ekologiczne, które nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko. Jest to także inwestycja długoterminowa, kiedy zwrócą się już poniesione koszta, prosument będzie mógł wytwarzać energię na własne potrzeby i to nie ponosząc żadnych opłat. Instalacje fotowoltaiczne mają bardzo długą żywotność, jest to nawet 25 lat. Ze względu na długą gwarancję, nie trzeba martwić się awarii instalacji fotowoltaicznej. Co ważne, aby w nią zainwestować, nie trzeba wkładać jedynie swoich funduszy, gdyż istnieje wiele dofinansować, z których mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i firmy i rolnicy.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  W CELU UZYSKANIA DARMOWEJ WYCENY

  Wypełnienie formularza jest łatwe i szybkie. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia bezpłatnej wyceny.

  Jeśli wolisz sam zadzwonić wybierz nr.

  BIURO
  - 737 737 994

  Back to top