FREEVOLT AKTUALNOŚCI
I ARTYKUŁY

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami na temat pozyskiwania energii słonecznej i FreeVolt.

Fotowoltaika – jak dobrać moc aby pokryć zapotrzebowanie na energię

04/12/2020
Bez kategorii
freevolt

Ostatnimi czasy fotowoltaika doświadcza niezwykle dynamicznego rozwoju. Coraz więcej właścicieli domków jednorodzinnych decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku. Zanim jednak taka inwestycja zacznie być realizowana, należy odpowiednio dobrać jej optymalną moc. To od mocy zależeć będzie ilość wytwarzanej energii potrzebnej do pokrycia całorocznego zapotrzebowania na prąd dla domu, firmy albo gospodarstwa rolnego. Dopiero po określeniu niezbędnej mocy fotowoltaiki można właściwie wybrać rodzaj jej podzespołów. Ten parametr wpłynie również na efektywność całej instalacji, jej koszt i czas, w jakim się ona zwróci.

Czym jest optymalna moc instalacji fotowoltaicznej?

Optymalna moc instalacji fotowoltaicznej nie może być ani zbyt mała, ani zbyt duża. Musi ona wyprodukować taką ilość energii, aby ona pokryła całe zużycie prądu w budynku. Dzięki niej można zmniejszyć rachunki za energię elektryczną do minimum (opłaty stałe). Warto pamiętać o tym, iż większa ilość mocy instalacji niż ta potrzebna, wcale nie jest dobrym rozwiązaniem.

Ile energii właściwie zużywa gospodarstwo domowe?

Najważniejsze jest przede wszystkim określenie, ile właściwie w ciągu roku zużywa się prądu. Właśnie od tego czynnika będzie zależeć wielkość instalacji fotowoltaicznej oraz okres zwrotu dokonanej inwestycji. Przeważnie im większa instalacja, tym można liczyć na szybszy zwrot. Aby ustalić zużycie, warto przyjrzeć się rachunkom za prąd. Najlepiej jest podsumować cały wcześniejszy rok czy też ostatnie miesiące. Na podstawie takich informacji można oszacować mniej więcej potrzebna moc instalacji, aby nie była ona zbyt mała, ani za duża. Trzeba również koniecznie wziąć pod uwagę wszelkie możliwe wzrosty zapotrzebowania. Zauważalny wzrost nastąpi na przykład w przypadku zmiany sposobu ogrzewania na elektryczne, czy kupienie energochłonnych urządzeń. Powinno się pamiętać o wszystkich tych czynnikach na etapie planowania ekologicznej instalacji. Poprzez analizę rachunków wraz z zasadami rozliczania energii, czyli opustów można oszacować przybliżoną moc paneli.

Jakie czynniki trzeba wziąć pod uwagę, wybierając moc instalacji fotowoltaicznej?

O właściwym wybraniu wielkości instalacji decyduje przede wszystkim wykonanie paru pewnych czynności. Niektóre z nich można wykonać samodzielnie, a inne najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie, która przeprowadzi audyt w domu, dzięki któremu można dowiedzieć się, czy taka inwestycja będzie w ogóle możliwa do przeprowadzenia.

Analiza dysponowanej przestrzeni na montaż instalacji

Pierwszym ważnym krokiem jest przeprowadzenie pomiarów przestrzeni montażowej, polega to na zmierzeniu wymiarów dachu czy gruntu, ale również na określenie wielkości i umieszczenia infrastruktury, która mogłaby doprowadzić do zacienienia instalacji. Do takiej infrastruktury można zaliczyć drzewa, anteny, inne budynki, kominy i wiele więcej. Dzięki takiemu zabiegowi można w precyzyjny oraz elastyczny sposób zaprojektować rozmieszczenie modułów, a jeśli pojawią się elementy zacieniające, można na tym etapie ja najbardziej zminimalizować niekorzystny wpływ cienia na działanie paneli słonecznych. Jeśli instalacja ma być wykonana na dachu, trzeba także ustalić azymut południowej połaci dachowej i kąt jej nachylenia do powierzchni terenu. Informacje te mają duże znaczenie podczas obliczania uzysków energii z instalacji. Jeśli budynek posiada projekt, trzeba sprawdzić zgodność projektu ze stanem faktycznym. Nie bez znaczenia jest materiał, jaki pokrywa dach. Do niego należy dobrać rodzaj konstrukcji wsporczej pod moduły. W większości przypadków moduł fotowoltaiczny ma ok. 1,6 metra długości oraz ok. 1 metra szerokości. Przestrzeń potrzebna do montażu pod 1 kWp instalacji wynosi około 6 m2. Warto pamiętać, że pomiędzy modułami niezbędna jest odpowiednia przestrzeń instalacyjna.

Sprawdzenie stanu pokrycia dachowego

W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą moduły. Zostają one zamontowane do konstrukcji dachu przy użyciu specjalnych wsporników. Z uwagi na znaczną wagę każdego modułu (20 kg), cała instalacja dodatkowo obciąży konstrukcję dachu. W przypadku instalacji o mocy 3 kWp będzie ona obciążała dach ciężarem aż 240 kg. Właśnie z tego względu przed przystąpieniem do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu, istotne jest, aby przeprowadzić dokładną wizję lokalną. Podczas ten czynności sprawdzi się faktyczny stan więźby dachowej i jej pokrycia. Wszelkie części konstrukcyjne muszą być w dobrym stanie, nie mogą być pod żadnym względem zmurszałe, spleśniałe czy spróchniałe. Pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki czy blachy trapezowej nie mogą mieć zauważalnym zmian w postaci korozji. Dachówki betonowe czy ceramiczne nie powinny być popękane. W przypadku zauważenie niepokojących zmian stanu dachu wówczas wykonanie instalacji może być niemożliwe, należy wtedy przystąpić do naprawy dachu.

Przeprowadzenie audytu zużycia energii elektrycznej

W audycie należy uwzględnić roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, przy pomocy analizy rachunków uzyskanych z zakładu energetycznego wraz z zasadami rozliczania energii, czyli opustów. Od 1 lipca 2016 roku wszedł w życie system rozliczania energii przez prosumentów, mówi on o tym, iż za każdą 1 kWh energii dostarczoną do sieci można uzyskać 0,8 kWh energii dla instalacji do maksymalnie 10 kWp. Jeśli chodzi o instalację o mocy w przedziale 10-40 kWp, w tym wypadku za każdą 1 kWh energii dostarczoną do sieci można uzyskać 0,7 kWh energii. W przeciętnym domu mieszkalnym udział aktualnej konsumpcji własnej oscyluje w obrębie 20 procent, natomiast aż 80 procent energii dostarczane jest do sieci. Chcąc jak najlepiej dobrać moc instalacji, trzeba także pamiętać o rocznej ilości energii wytwarzanej przez instalację PV. Jest to przeważnie około 950 kWh, jeśli instalacja będzie optymalnie zlokalizowana, pod odpowiednim kątem, no i oczywiście skierowana w kierunku południowym. Instalacja o właściwie wybranej mocy z pewnością może produkować rocznie taką ilość energii, aby w zupełności pokryć roczne zużycie domu jednorodzinnego, powiększone o straty energii, wynikające z magazynowania energii w sieci.

Przyglądając się przeciętnemu domu jednorodzinnemu i instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp, można oszacować potrzebną moc przy użyciu bardzo prostych wskaźników. Do wyliczenia potrzebna jest ilość zużytej energii czy wysokość rachunków. Na każde roczne zużycie 1000 kWh energii użyć około 1,25 kWp mocy instalacji, natomiast na każde wydane 100 złotych na prąd trzeba dobrać 2,75 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej. W trakcie analizy rachunków trzeba pamiętać także o kosztach zakupu energii, ma ona wpływ na czas, w jakim zwróci się cała inwestycja. Przed zdecydowaniem się na tego typu rozwiązanie trzeba wcześniej koniecznie sprawdzić, czy moc przyłączeniowa budynku umożliwia przyłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej. W przypadku kiedy nie jest to możliwe, wówczas można zgłosić się do zakładu energetycznego z prośbą o zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku. Inną możliwością jest zmniejszenie mocy tej instalacji, tak aby umożliwiała ona przyłączenie. Trzeba mieć na uwadze to, iż moc instalacji fotowoltaicznej nie może być większa aniżeli moc przyłączeniowa budynku. Precyzyjna analiza wszelkich przeprowadzonych pomiarów w trakcie wizji lokalnej i zebranych informacji pomoże opracować jak najlepiej dopracowany projekt, który spełni wymagania i potrzeby panujące w gospodarstwie domowym.

W jaki sposób określić moc instalacji, kiedy dopiero buduje się dom?

Oczywiście łatwiej jest określić zapotrzebowanie mocy instalacji dla istniejącego już budynku, co jedna, kiedy jest on dopiero w planach czy w trakcie budowy? Jeśli chodzi o nowe domy, można jedynie oszacować zużycie prądu, biorąc pod uwagę planowane zużycie, czyli trzeba określić i ilu urządzeń będzie się korzystać, czy będą one energooszczędne, jaki będzie rodzaj ogrzewania, czy w domu będzie klimatyzacja. Istotna jest również liczba domowników. Jeśli natomiast instalacja będzie w praktyce za mała i nie będzie pokrywała zapotrzebowania energetycznego, wówczas można ją rozbudować.

Rozliczenie z zakładem energetycznym- upust

Ilość produkowanej energii przez panele fotowoltaiczne można podzielić na energię zużywaną bezpośrednio oraz nadwyżkę energii, która następnie przesyłana jest do sieci elektrycznej. Panele pracują przez całą dobę, a w tym czasie produkują daną ilość energii, jednakże nie zawsze domownicy są w stanie ją zużyć. Ewentualna nadwyżka wysyłana jest do sieci, po czym właściciel instalacji fotowoltaicznej może ją odebrać w ciągu roku, jednak z pewnym kosztem. W przypadku instalacji o mocy do 10 kW pobierane jest 20 procent dostarczanej energii, a jeśli chodzi o te powyżej 10 kW, jest to 30 procent. Taką utratę energii należy również uwzględnić podczas obliczania mocy instalacji fotowoltaicznej.

Zbyt duża instalacja fotowoltaiczna

Bardzo często popełnianym błędem jest wybór za dużych instalacji fotowoltaicznych. Nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ koszt takiej instalacji jest znaczny, a na szybki wzrost nie ma co liczyć. Nadwyżek prądu nie można również zużyć, więc za duża elektrownia nie przyniesie żadnych dodatkowych zysków, a jedynie straty w postaci niezużytej energii.

Za mała instalacja fotowoltaiczna

Nic się nie dzieje natomiast, w sytuacji, kiedy instalacja okaże się za mała. Jest na taki problem parę sposobów, przede wszystkim w pierwszej kolejności należy zobaczyć czy aktualny falownik ma jeszcze zapas mocy na dodanie modułów. Niekiedy możliwe jest dołożenie paru modułów fotowoltaicznych, jest to bardzo proste i dosyć tanie rozwiązane. W przypadku kiedy jedna inwerter jest już przeciążony o 20 procent, a połać dachu skierowana w kierunku południowym, wówczas za rozbudowę instalacji trzeba będzie trochę zapłacić. Można zastosować mikroinwertery na dodawane moduły czy wymienić falownik na większy, można również zakupić dodatkowy falownik. Na wybranie najlepszej opcji, wpływa wiele czynników, więc jeśli wystąpi problem za małej instalacji fotowoltaicznej najlepiej poradzić się specjalistycznej firmie, która pomoże rozwiązać problem.

Instalacja fotowoltaiczna dla domu jednorodzinnego odznacza się coraz większym wzrostem popularności, ze względu na swoją dużą opłacalność. Fotowoltaika dla domu jest świetną opcją, jednakże musi ona spełniać pewne kryteria. Dobrze, jeśli instalacja będzie dobrana w pełni, czyli zmaksymalizuje zapotrzebowanie budynku. Najważniejsze jest właściwe obliczenie zapotrzebowania w domu, wówczas można liczyć na całkowite pokrycie zapotrzebowania na energię. Wielkość oraz moc sprzętu, jaki zostanie wybrany, musi być jak najlepiej zoptymalizowany, tylko dzięki temu będzie on działał efektywnie. Pomóc w tym może jedynie profesjonalna firma, która ma odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Proces szacowania przeprowadza się, biorąc pod uwagę wcześniejsze zużycie. Niezwykle ważnymi aspektami są kwestie związane z parametrami, jakimi odznaczają się panele fotowoltaiczne i możliwościami montażowymi.

 

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU UZYSKANIA DARMOWEJ WYCENY

    Wypełnienie formularza jest łatwe i szybkie. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia bezpłatnej wyceny.

    Jeśli wolisz sam zadzwonić wybierz nr.

    BIURO - 737 737 994

    Back to top