CZĘSTO
ZADAWANE PYTANIA

Nadal możesz mieć pytania dotyczące energii słonecznej i rozumiemy to. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć odpowiedzi na twoje pytania, daj nam znać.

Wszystkie fotowoltaiczne systemy produkujące energię elektryczne są systemami DC
(Prąd Stały). Aby prąd wytworzony przez moduły PV mógł zostać wykorzystany w
waszych domach musi zostać przekształcony w inwerterze w prąd AC (Prąd Zmienny).
Systemy DC budowane są w oparciu o jeden wzgl. większą ilość dużych inwerterów i
zazwyczaj montowane są w pobliżu głównego modułu elektrycznego domu. Dla
odmiany, systemy znane jako AC wykorzystują jeden “mikroinwerter” przypisany do
jednego zamontowanego modułu fotowoltaicznego. O ile w danej nieruchomości nie
występują jakieś poważniejsze problem związane z zacienieniem systemy DC są
zazwyczaj bardziej wydajne i opłacalne.

Net metering jest metodą rozliczeniową, która na koncie posiadacza domu zapisuje
ilość energii, jaką sam wyprodukuje i odda do sieci elektrycznej. Na przyklad,
domowy system fotowoltaiczny może wyprodukować wiecej energii niż zużywana jest
przez gospodarstwo domowe za dnia. Nadmiar energii przekazywany jest do sieci a
na koncie rozliczeniowym właściciela nieruchomości zapisywana jest jej ilość. W
nocy lub czasi gdy wydajność system nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania na
energię zgłaszanego przez gospodarstwo domowe, dom pobiera energię z sieci.
Klientom wystawia się rachunek jedynie za “zużycie energii netto”. Uśredniając,
jednie pomiedzy 20-40% energii generowanej prxzez instalację fotowoltaiczną
oddawane jest do sieci. Ta wyeksportowana energii wykorzystywana jest przez
klientów zlokalizowanych nieopodal.

Niektórzy dostawcy mediów wystawiają rachunki właścicielom budynków co miesiąc
podczas gdy inni dokonują rozliczeń w ujęciu rocznym. Posiadacze nieruchomości,
którzy zużywają więcej energii niż sami wytwarzają otrzymują rachunek. Jeśli zaś
generują więcej energii niż zużywają otrzymują kredyt od operatora sieci lub, w
niektórych przypadkach, czek. Każdy dostawca mediów prowadzi inną politykę.
Zasięgnij informacji u swojego konsultanta energetycznego aby przedstawił ci
opcje net meteringu dla kupowanej przez ciebie energii.

W niemal wszystkich przypadkach, bardziej zaleca się zakup systemu wytwarzającego
prąd ze słońca niż jego leasing. Większość programów zakupowych nie wymaga
wyjmowania pieniędzy z kieszeni oferując wysokość oprocentowania na niskim
poziomie 2.99%. Gdy kupujesz własną elektrownię fotowoltaiczną nawet jeśli ją
sam finansujesz, przysługuje ci 30% ulga w podatku odniesiona do
całkowitego kosztu zakupu twojej instalacji fotowoltaicznej. Taka ulga podatkowa
nie przysługuje ci w przypadku leasingu twojej instalacji. W przypadku pytań
dot. ulg podatkowych proszę zasięgnij konsultacji u profesjonalnego doradcy
podatkowego.

Posiadanie instalacji fotowoltaicznej również zwiększa wartość twojego domu.
Kupując system fotowoltaiczny za gotówkę okres zwrotu zazwyczaj zamyka się
pomiędzy 5-ty a 7-mym rokiem. Jeśli finansujesz system zazwyczaj płacisz co
miesiąc rate, która jest znacznie niższa od kwot jakie płacisz za energię
dostarczaną przez twojego operatora energetycznego. Większość właścicieli
budynków wybiera okres spłaty od 12 do 20 lat. Przy nowoczesnych systemach
fotowoltaicznych, których czas działania określa się pomiędzy 30-toma a 50-cioma
latami, twoja instalacja będzie zaopatrywać cię w energię wiele lat po tym jak
już zostanie przez ciebie całkowicie spłacona.

Jedynym scenariuszem, w którym leasing systemu fotowoltaicznego ma sens to taki,
w którym na właścicielu nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.
Zdarza się to w sytuacji gdy uzyskuje on dochody z papierów wartościowych lub
nie jest obywatelem RP. W sytuacji gdy właściciel nieruchomości
podlega nawet najmniejszemu opodatkowaniu, bardziej sensownym jest posiadanie
własnej instalacji.

Niektóre firmy branży fotowoltaicznej usiłują zaszczepić u posiadaczy
nieruchomości ideę, że dana marka modułu jest równie dobra jak każda inna i
nadaje się do wykorzystania w instalacji fotowoltaicznej na ich domostwach.
Wynika to z tego, iż ich własny produkt charakteryzuje się poślednią jakością i
zazwyczaj pochodzi z Chin. Niezależnie od tego co ci będą na ten temat mówić
jakość produktu jest elementem krytycznym dla działania i wydajności twojego
system fotowoltaicznego oraz tempa w jakim zwróci się zrealizowana przez ciebie
inwestycja.

Najbardziej obiektywną miarą jakości modułu fotowoltaicznego jest jego
współczynnik degradacji. Początkowo, większość instalacji fotowoltaicznych jest
w stanie generować tyle energii na ile zostały zaprojektowane, lecz moduły
fotowoltaiczne z upływem czasu ulegają degradacji. Tempo w jakim taka degradacja
postępuje jest tym co odróżnia moduły wysokiej jakości od tych, które tej
jakości nie mają. Dlaczego to ma znaczenie? Wraz z degradowaniem się modułów
produkują one coraz mniej energii. Aby skompensować tą zmniejszoną produkcję
właściciel budynku zmuszony będzie dokonywać coraz większych zakupów energii od
operatora energetycznego – i rok w rok kupować ją po coraz wyższych cenach.
Tempo degradacji modułów oferowanych przez FreeVolt cechuje się wiądącym w
branży współczynnikiem wynoszącym jedynie 0,14% rocznie, co oznacza, iż po
upływie 25 lat instalacja fotowoltaiczna FreeVolta nadal będzie w stanie
wytwarzać 96,5% swojej mocy nominalnej (znamionowej).

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne powinny mieć również mocną gwarancję.
Większość firm montujących instalacje fotowoltaiczne oferują gwarancję na
określoną ilość lat w odniesieniu do robocizny oraz szczelność dachu podczas gdy
producencji podzespołów używanych w instalacji fotowoltaicznej dają gwarancję na
moduły, inwertery i pozostały osprzęt. Ponieważ FreeVolt jest zarówno
producentem jak i instalatorem swoich systemów fotowoltaicznych udziela zatem
zunifikowanej gwarancji jednocześnie na robociznę, szczelność dachu jak i
stosowane moduły oraz osprzęt instalacyjny.

Offset to udział procentowy w całkowitym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
właściciela budynku pokrywany dzięki produkcji prądu pochodzącej z własnej
instalacji fotowoltaicznej. Większość instalacji fotowoltaicznych projektowanych
jest w taki sposób aby w 100% pokrywały zapotrzebowanie posiadaczy
nieruchomości, począwszy od historycznych danych opisujących pobrany prąd, które
następnie są korygowane w oparciu o precyzyjne szacunki spodziewanego w
przyszłym zużyciu, do którego dobiera się wielkość elektrowni słonecznej. O ile
niemożliwe jest precyzyjne przewidzenie dokładnej ilości energii jaka będzie
zużywana rok po roku, jednakowoż ważnym jest aby oszacować tę wartość w sposób
możliwie bliski realiom. Jeśli instalacja będzie zbyt duża wówczas właściciel
budynku zapłaci za energię słoneczną więcej niż jest to konieczne. Odwrotnie,
jeśli zbudowany system nie będzie produkować całej potrzebnej energii, posiadacz
domu skończy kupując prąd od operatora energetycznego – po stawkach, które co
roku rosną.

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU UZYSKANIA DARMOWEJ WYCENY

    Wypełnienie formularza jest łatwe i szybkie. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia bezpłatnej wyceny.

    Jeśli wolisz sam zadzwonić wybierz nr.

    BIURO - 737 737 994

    Back to top