Projekty UE

Intermodal, Multimodal, Electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ Południe.

Przystąpiliśmy do projektu: „Intermodal, Multimodal, Electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ Południe” współfinansowanego z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest internacjonalizacja produktów uczestników Klastra Logistyczno Transportowego „Północ – Południe” oraz aktywizacja członków klastra na arenie międzynarodowej.

Planowane efekty: wprowadzenie na rynki zagraniczne szeregu produktów Klastra LTPP. Kluczowe wskaźniki rezultatów koncentrują się na zwiększeniu wartości sprzedaży eksportowej, zwiększeniu liczby kontraktów oraz wprowadzeniu nowych produktów na rynki zagraniczne.

Całkowita kwota dofinansowania projektu z UE: 2 446 060 PLN

Więcej szczegółów na stronie: www.klasterlogtrans.pl


Centrum badawczo rozwojowe efektywności modułów fotowoltaicznych.

FreeVolt Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Centrum badawczo rozwojowe efektywności modułów fotowoltaicznych.
Przedmiotem projektu jest zakup infrastruktury i wyposażenia nowego centrum badawczo-rozwojowego, w tym:
1. Komory klimatycznej ze zintegrowanym symulatorem słońca o źródle światła stałego wraz ze ścianką UV.
2. Mobilnego laboratorium ze źródłem siwiała pulsacyjnego.
3. Oprogramowania i sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i serwerowni.
4. Maszyn i urządzeń do warsztatu i specjalistyczne środki transportu.
5. Wyposażenia biur, pomieszczenia konferencyjnego i monitoringowego.
6. Adaptacja/remont powierzchni biurowych.
7. Remont pomieszczeń warsztatowych wraz z referencyjną instalacją pv.

Celem projektu jest stworzenie laboratorium nastawionego na badania efektywności produkcji modułów fotowoltaicznych oraz ich efektywności działania. Planowane efekty podjętych prac badawczych doprowadzić maja do wdrożenia w działalności FreeVolt produkcji nowatorskich, opartych o własne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne modułów fotowoltaicznych; wdrożenie nowatorskiego oprogramowania służącego monitoringowi i ewaluacji systemów PV; a także zaoferowania rynku usług ewaluacji doradztwa w zakresie efektywności produkcji modułów fotowoltaicznych oraz efektywności ich eksploatacji.
Powyższy cele są zgodne z założeniami regulaminu konkursu i celem działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki ogółem: 6 253 682,05 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 5 084 294,35 PLN
Dofinansowanie: 55.00%
Dofinansowanie projektu z UE: 2 796 361,90 PLN


Wdrożenie innowacji produktowej przez firmę FreeVolt.

FreeVolt Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie innowacji produktowej przez firmę FreeVolt.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań:
1. Zakup wyposażania mobilnego centrum instalacyjno-warsztatowego
2. Remont hal magazynowych
3. Zakup i instalacja urządzeń i narzędzi linii produkcyjnej.

Realizacja powyższych zadań pozwoli na stworzenie infrastruktury produkcyjnej pozwalającej wnioskodawcy na wytwarzanie nowego innowacyjnego produktu z zakresu OZE, jakim jest fotowoltaiczny system podgrzewania wody oraz zakup infrastruktury usługowej do realizacji zamówień na montaż tych instalacji.
Powyższy cele są zgodne z założeniami regulaminu konkursu i celem działania 1.6.2 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki ogółem: 1 227 927,77 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 998 315,26 PLN
Dofinansowanie: 55.00%
Dofinansowanie projektu z UE: 549 073,39 PLN


Zwiększenie konkurencyjności firmy FreeVolt poprzez udział w zagranicznych targach.

ZREALIZOWANE!

FreeVolt Sp. z o.o. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zwiększenie konkurencyjności firmy FreeVolt poprzez udział w zagranicznych targach.

Przewidywało się następujące zadania:
1. Udział w targach Kazbuild/ Aqua Therm – Ałmaty, Kazachstan w terminie 5-8 września 2017 r w charakterze wystawcy.
2. Udział w targach POWER/ReENERGY/LIGHTNING KAZAKHSTAN – Ałmaty, Kazachstan w terminie 24-26 października w charakterze wystawcy.
3. Udział w Forum Energii Przyszłości – Astana, Kazachstan.
4. Skorzystanie z usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek kazachstański.
5. Organizacja indywidualnej misji gospodarczej/handlowej do Kazachstanu.
6. Działania informacyjno-promocyjne, w tym: nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych; przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych; przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej i pozostałych materiałów promocyjnych na 3 języki angielski, niemiecki rosyjski; produkcja i emisja spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa FreeVolt poprzez udział w międzynarodowych targach w Kazachstanie w ramach udziału przedsiębiorstwa w programie promocji polskich przedsiębiorstw realizowanym przy okazji udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO w Astanie w 2017 roku. Udział w zagranicznej imprezie wystawienniczej pozwoliło na promocję innowacyjnych i konkurencyjnych produktów Wnioskodawcy, co przyczyniło się do zwiększenia liczby zagranicznych kontrahentów zainteresowanych produktami Wnioskodawcy.
Powyższy cel główny i cele szczegółowe są zgodne z założeniami regulaminu konkursu i celem działania 3.3 POIR: „Wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej” oraz celem poddziałania 3.3.3 POIR: „Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym”.

Wydatki ogółem: 366 583,65 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 299 491,50 PLN
Dofinansowanie: 75.00%
Dofinansowanie projektu z UE: 224 618,62 PLN

Skorzystaj z naszej infolinii

801 002 104