FOTOWOLTAIKA

KORZYŚCI

„Czy to się opłaca?”
Często podczas rozmów z Państwem słyszymy „Czy to się opłaca?” lub „Kiedy mi się to zwróci?”. Wielu klientów wychodzi z błędnego założenia obliczając okres zwrotu inwestycji (od 5 do 11 lat w zależności od instalacji fotowoltaicznej).
My pytamy „Ile chcesz płacić za prąd przez najbliższe 25-30 lat? Tyle co pozostali, czy tylko połowę, a może jeszcze mniej”? Jak? Każdy, kto jest zainteresowany instalacją fotowoltaiczną FreeVolt, otrzymuje od nas darmowy projekt wraz z przewidywanymi średnimi rocznymi uzyskami. Znając tą wartość możemy pomnożyć ją przez okres obowiązywania gwarancji na uzyski (25 – 30 lat w zależności od wybranych modułów). Otrzymanym wynikiem jest ilość energii elektrycznej wytworzonej w czasie obowiązywania gwarancji. Następnie bierzemy cenę instalacji, który dzielimy przez ilość energii, aby otrzymać koszt wyprodukowania 1kWh. Biorąc do ręki ostatni rachunek za prąd, łatwo przekonamy się o opłacalności fotowoltaiki.

Przykład:
Instalacja o mocy 5 kWp na modułach z 25-letnią gwarancją kosztującej około 21 500 zł brutto (8% VAT) w ciągu roku wyprodukuje około 5 500 kWh.
25*5 500= 137 500 kWh
21 500/137 500= 0,16 zł/kWh
Obecnie koszt 1kWh to około 0,50 - 0,60 zł. Należy pamiętać, że cena prądu stale rośnie, a my w ten sposób zamroziliśmy jego cenę na min. 25 lat!

WYGODA
Elektrownie fotowoltaiczne są w pełni bezobsługowe.
Jedyne do czego ograniczają się nasze działania to możliwość podglądu aktualnych i archiwalnych uzysków naszej elektrowni. Wszystkie interesujące nas dane możemy sprawdzić na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Aplikacja jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze.

Elektrownie fotowoltaiczne nie wydzielają żadnego dźwięku.
W produkcji energii elektrycznej w modułach PV nie bierze udziału żadne urządzenie mechaniczne, które mogłoby wydzielać dźwięk.

Zdalny monitoring poprawnego działania instalacji fotowoltaicznej.
FreeVolt posiada własne centrum monitorowania instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko zareagować na pojawienie się błędu. Nie bez znaczenia jest też sieć franczyzowa rozbudowana na terenie całej Polski.

Elektrownia fotowoltaiczna pod klucz.
Firma FreeVolt zajmuje się wszelkimi formalnościami w imieniu klienta. Oznacza to dużą oszczędność czasu oraz pieniędzy m.in. w rozmowach z dostawcą energii lub przy staraniach się o dofinansowanie.

SPOSOBY ROZLICZANIA Z ENERGETYKĄ

NETMETERING/PROSUMENT - OSOBY PRYWATNE
Polega on na tym, że osoba prywatna, która posiada system fotowoltaiczny, w cyklu rocznym będzie mogła rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci. Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kWp, za 1 kWh "zielonej energii" oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 kilowatogodziny.

1kWh = 0,8kWh
Odbierając energię elektryczną w okresach mniejszego nasłonecznienia, czy też w nocy zapłacimy za nią nie 0.65 zł a zaledwie 0,13 zł. Kwota będzie więc uwzględniała swoisty 80% rabat.

Mówiąc obrazowo, nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej możemy “zmagazynować” w zakładzie energetycznym gdy nasza elektrownia pracuje i odebrać, gdy nie ma słońca i nasza elektrownia jest wyłączona.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYKORZYSTUJEMY PRĄD PRODUKOWANY PRZEZ NASZĄ ELEKTROWNIĘ SŁONECZNĄ.

ODSPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PRZEDSIĘBIORSTWA
Operator systemu dystrybucyjnego ma obowiązek zakupu niewykorzystanej energii wytworzonej przez przedsiębiorcę w mikroinstalacji z odnawialnych źródeł energii.

Cena zakupu energii elektrycznej wynosi 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE. Przedsiębiorca może liczyć na ok. 17 groszy za kWh.

Obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej z OZE powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

BUDOWA I DZIAŁANIE

JAK TO DZIAŁA?
Efekt fotowoltaiczny polega na tym, że w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna. W jego wyniku energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się moduły fotowoltaiczne. Prąd stały jest przesyłany kablami solarnymi do falownika, który zmienia prąd stały w prąd zmienny i nadzoruje poprawne działanie instalacji. Tak odpowiednio "przerobiony" prąd trafia do urządzeń w naszym domu, a nadwyżki do sieci energetycznej.
Zestaw instalacji fotowoltaicznej składa się z:
 • modułów fotowoltaicznych - generują prąd stały
 • inwertera (falownika) - zmienia prąd stały na prąd zmienny i nadzoruje poprawne działanie elektrowni
 • systemu montażowego
 • liczników zużycia i produkcji energii
 • okablowania.
INSTALACJA NA DACHU CZY NA GRUNCIE?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy korzystniej jest zainstalować instalację PV na dachu czy na gruncie.
Jeśli zdecydujemy się na instalację na dachu budynku mieszkalnego, system fotowoltaiczny najprawdopodobniej pokryje znaczną jego powierzchnię (tą bardziej wyeksponowaną na południe, wschód lub zachód). Nie zaleca się montażu modułów fotowoltaicznych w kierunku północnym, więc ta część dachu nie jest brana pod uwagę przy projektowaniu systemu. Musimy również pamiętać o uwzględnieniu znajdujących się na dachu różnorakich elementów (kominów, okien), które dodatkowo redukują dostępną powierzchnię. Jednak dużym plusem instalacji na dachu jest zaoszczędzenie powierzchni naszej działki. Kolejną zaletą jest 8% stawka VATu dla budynków mieszkalnych do 300 m2, a nie 23% VAT w przypadku pozostałych instalacji.
Jeśli zdecydujemy się na postawienie instalacji na gruncie, dostępność powierzchni jest z reguły większa, a elektrownię możemy ustawić w kierunku południowym pod optymalnym kątem. W takim przypadku, jak i w przypadku dachu płaskiego, należy jednak pamiętać o potrzebie zastosowania odpowiednich odstępów między rzędami modułów w celu wyeliminowania ich wzajemnego zacienienia. Instalacje naziemne wiążą się jednak z wyższym kosztem ze względu na wyższy VAT, a także droższy system montażowy.
Jednym z rozwiązań instalacji naziemnych są tzw. trackery, czyli instalacje śledzące ruch Słońca po niebie. Korzyścią z takiej instalacji są znacznie wyższe uzyski (min. około 20-30%), ale niestety koszt takiego urządzenia jest bardzo wysoki. Dodatkowym kosztem jest serwisowanie i ewentualne naprawy.
Skorzystaj z darmowej wyceny
Czy jesteś właścicielem nieruchomości?
Jaki jest twój mieszęczny rachunek za prąd?
Pomożemy Ci znacznie obniżyć ten rachunek
Jakie jest Twoje miesięczne zużycie prądu?
Wyślij formularz, a dowiesz się jakiej wielkości instalacja jest dla Ciebie idealna.

PRZEWAGA SMARTWIRE NAD STANDARDOWĄ TECHNOLOGIĄ

Dłuższa żywotność
Funkcje:
 • Najwyższej jakości komponenty przy produkcji modułu
 • Wykorzystanie wysokiej klasy folii TPO
 • Szkło hartowane przechodzące najcięższe testy podczas prób wytrzymałości modułów
Korzyści:
 • Zwiększona wytrzymałość ogniw i ich trwałość
 • System zapobiega wnikaniu wilgoci do modułu
 • Odporność na słoną wodę i amoniak (Optymalna ochrona w regionach przybrzeżnych i surowych warunkach środowiskowych)
 • Moduły wytrzymują standardowe opady gradu
 • Wiodący w branży współczynnik wydajności temperaturowej
WIĘKSZA MOC
Funkcje:
 • Ogniwa połączone za pomocą technologii SmartWire
 • Wyeliminowano grube szyny Bus Barowe i groźny dla jakości ogniwa, wysokotemperaturowy proces lutowania
 • Przewody osadzone na folii polimerowej z jedną zewnętrzną elektrodą wzdłuż ogniwa
 • Warstwy próżniowo laminowane w niskiej temperaturze
Korzyści:
 • Efektywny transport elektronów = kontakt z mniejszym oporem czego wynikiem jest mniejszy efekt wydzielania ciepła
 • Wysoka wydajność w warunkach słabego oświetlenia
 • Moduły zaczynają produkcję o wczesnych godzinach porannych i kończą produkcję znacznie później niż moduły w standardowej technologii
 • Brak efektu LID i PID
Inteligentna technologia
Funkcje:
 • Większa elastyczność modułu poprzez sposoby połączeń ogniwa
 • Do dziewięciu niezależnych stref
 • Jeśli ogniwo lub string jest zacieniony, energia jest przesyłana z mniejszą stratą, a moduł pozwala na kontynuowanie pracy
Korzyści:
 • Doskonała aplikacja dedykowana instalacjom rezydencjonalnym i komercyjnym
 • Ochrona całodniowa zapobiegająca zmniejszeniu wydajności poprzez cień i specjalnie zaprojektowana ochrona przeciwśniegowa i zanieczyszczeniowa
 • Do 20% więcej energii elektrycznej przez cały okres żywotności produktu
 • Odporność na mikropęknięcia
Darmowy prąd w 3 krokach
Jak stać się posiadaczem elektrowni słonecznej?
1. Bezpłatna konsultacja
2. Dokumentacja i projekty
3. własna elektrownia

Skorzystaj z naszej infolinii

801 002 104