Wybierz swoją formę finansowania i zacznij oszczędzać
Nasi pracownicy pomogą Ci dobrać najlepszy sposób finansowania dla Twojej elektrowni słonecznej

Cała Polska

Dotacja
FreeVolt
Program obejmuje Klientów, którzy w czasie trwania programu, zakupią instalację fotowoltaiczną FreeVolt do 40 kWp wraz z montażem.

Kiedy?
Program obowiązuje od dnia 01.10.2016 r. do wyczerpania produktów objętych promocją.

Forma finansowania?
Program Dotacja FreeVolt polega na obniżeniu, na czas trwania programu (do wyczerpania ilości produktów objętych promocją), cen katalogowych instalacji fotowoltaicznych do 20% wartości netto.

Dla kogo?
Program Dotacja FreeVolt dedykowany jest dla wszystkich Klientów FreeVolt, którzy zdecydowali się na zakup elektrowni słonecznych w okresie trwania promocji.

Cel?
Program dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych FreeVolt o mocy do 40 kWp on-grid.

Jak skorzystać z Dotacji FreeVolt?
Skorzystaj z 3 prostych kroków FreeVolt i stań się właścicielem własnej elektrowni słonecznej.
1. Bezpłatna konsultacja – w terminie od 01.10.2016 r. skorzystaj z darmowego audytu Doradcy FreeVolt, który stworzy projekt i szczegółową propozycję na zamówienie elektrowni słonecznej, w tym oszacowanie przyszłych oszczędności i propozycji oferty dotacyjnej.
2. Dokumentacja i projekty - zostaw wszelkie formalności naszym wykwalifikowanym pracownikom. Pomogą oni w uzyskaniu wszystkich pozwoleń i dokumentów. FreeVolt będzie obsługiwać każdy etap procesu, w tym obsługę administracyjną związaną z przyłączeniem instalacji do sieci.
3. Własna elektrownia - dokonaj zakupu instalacji fotowoltaicznej w ciągu 14 dni od daty przekazania oferty. Zakup instalacji fotowoltaicznej rozumie się jako podpisanie umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej pomiędzy Wykonawcą (FreeVolt) a Zamawiającym (Klient). Po zakończeniu instalacji, przyłączeniu do sieci i kontroli, nadszedł czas, aby korzystać z darmowej energii z własnej elektrowni słonecznej FreeVolt.

Promocja ważna do wyczerpania produktów objętych promocją.

Wielkopolska

Termin
10-23.01.2017
Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE - 2017”.

Województwo: wielkopolskie.

Instytucja odpowiedzialna: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Termin: 10-23.01.2017 r.

Dla kogo: osoby fizyczne.

Rodzaj przedsięwzięcia: Budowa systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, tj. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW.

Forma finansowania: pożyczka z możliwością umorzenia po spłacie 70% wypłaconej kwoty pożyczki.

Informacje dodatkowe:
 • Pożyczka może podlegać częściowemu umorzeniu, po spłacie 70% wypłaconej kwoty pożyczki, (wpłaty muszą być wpłacane w terminie + uzyskanie założonego efektu ekologicznego - 30% umorzenia).
 • Oprocentowanie w wysokości 1% w stosunku rocznym.
 • Intensywność pomocy finansowej - Do 100% kosztów kwalifikowanych.
 • Okres trwania pożyczki - od 2 do 15 lat.
 • Wcześniejsza spłata pożyczki tj. przed upływem 2 lat jest równoznaczne z brakiem możliwości umorzenia
 • Karencja do 3 miesięcy
 • Wypłata pierwszej transzy pożyczki po przedłożeniu faktury wystawionej przez wykonawcę przedsięwzięcia.
 • Na realizację celu programu przeznacza się kwotę w wysokości do 15 000 000,00 zł.
 • Opolskie

  Termin
  2016 - 2020
  Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

  Województwo: opolskie.

  Instytucja odpowiedzialna: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

  Termin: realizacja w latach 2016-2020.

  Dla kogo:
 • osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących jednorodzinne budynki mieszkalne istniejące bądź w trakcie budowy / lub nieruchomości przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej położonych na terenie województwa opolskiego.
 • właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych, jeżeli istnieją techniczne i prawne możliwości montażu instalacji OZE.
 • Rodzaj przedsięwzięcia: zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub będących w budowie domów jednorodzinnych systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp.

  Forma finansowania: pożyczka z możliwością częściowego umorzenia.

  Informacje dodatkowe:
 • Okres kwalifikowania kosztów liczony jest: od dnia 1.01.2016 r. lub od dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia, jeżeli jest późniejszy, do 3 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji.
 • Koszty kwalifikowane obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji spełniających kryteria określone w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE.
 • Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.
 • Koszty przekraczające limity, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE (pkt III) nie będą uznane za kwalifikowane.
 • Skorzystaj z naszej infolinii

  801 002 104