Nasłoneczniony dach bez paneli fotowoltaicznych to strata miejsca…
Eleganckie, wytrzymałe i o dużej mocy. Takie właśnie są nasze domowe elektrownie słoneczne. Teraz dostępne dzięki najatrakcyjniejszym cenom i sposobom finansowania, tak abyś mógł zacząć oszczędzać od pierwszego dnia.
   1. Bezpłatna konsultacja
   Ekspert w dziedzinie produktów i usług FreeVolt™ stworzy projekt i szczegółową propozycję na zamówienie elektrowni słonecznej, w tym oszacowanie przyszłych oszczędności i możliwości finansowania instalacji.
   2. Projekty
   Stworzenie projektów potrzebnych do uzyskania warunków przyłączenia od lokalnego zakładu energetycznego. Wniosek poza ogólnymi danymi wymaga sprecyzowania parametrów elektrowni oraz dołączenia niezbędnych załączników pozwalających zweryfikować parametry zastosowanych urządzeń zwłaszcza jednostek wytwórczych jak panele fotowoltaiczne i inwertery.
   3. Warunki zabudowy, przyłączenia i pozwolenie na budowę
   Uzyskanie warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Warunkiem otrzymania warunków przyłączenia jest lokalizacja. Musi dawać możliwość przyłączenia do sieci wskazanej wielkości instalacji. Warunki przyłączenia wydawane są przez dystrybutora w ciągu 150 dni po złożeniu wniosku wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci i są ważne dwa lata.
   4. Zawarcie umowy przyłączeniowej
   Wnioskodawca po otrzymaniu warunków przyłączenia ma dwa lata czasu na podpisanie umowy o przyłączenie. Podpisana obustronnie umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.
   5. Montaż instalacji
   Na ten etap składa się: wykonanie fundamentów, montaż stołów, montaż i podpięcie modułów oraz inwerterów.
   6. Uzyskanie koncesji
   Posiadając tytuł prawny do gruntu i warunki przyłączenia rozpoczynamy starania o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego, która wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
   7. Własna elektrownia
   Po zakończeniu instalacji, przyłączeniu do sieci i kontroli, nadszedł czas, aby zarabiać na energii słonecznej z FreeVolt™!

Skorzystaj z naszej infolinii

801 002 104