OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE I ŚRODOWISKO
Elektrownie fotowoltaiczne FreeVolt™ to wymierne korzyści finansowe, ale także inwestycja w lepszą przyszłość.
Wzrost zużycia energii
W ciągu niecałych 20 lat zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną wzrośnie o 35 procent jak wynika z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Powodem jest rozwój technologii oraz wzrost poziomu życia Polaków.
Przykładem mogą być smartfony i laptopy, które pobierają coraz większą ilość energii, a ich liczba rośnie lawinowo.
Wzrost cen energii
Ceny energii elektrycznej rosną od wielu lat i ta tendencja nie tylko się utrzymuje ale wręcz przyspiesza. Można przyjąć, że do tej pory ceny rosły o 10% rocznie. W przyszłości będą to coraz większe podwyżki rok do roku, a to ze względu na kurczące się zasoby surowców konwencjonalnych, zwiększający się popyt oraz coraz liczniejsze instalacje OZE co powoduje wzrost stałych stawek utrzymania sieci.
SPOSÓB OBLICZANIA WYSOKOŚCI STAWKI ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
W celu obliczenia własnej stawki za energię elektryczną należy dodać pola cen jednostkowych za „Energię elektryczną czynną - całodobową”, „Opłatę jakościową – całodobową” oraz „Opłatę zmienną sieciową – całodobową”. Po dodaniu należy dodać podatek VAT 23%, a następnie podzielić otrzymaną kwotę przez okres rozliczeniowy jakiego dotyczy rachunek, np. przez 2 gdy okres rozliczeniowy to dwa miesiące.
Przykład poniżej:
0,3999+0,3999+0,0115+0,0129+0,1536+0,1449=1,1227 zł
1,1227 x 23% = 1,38 zł
1,38 / 2 = 0,69 zł
Stała stawka za prąd
Od dnia instalacji elektrowni fotowoltaicznej gwarantujesz sobie stałą stawkę za prąd przez lata. Uniezależniasz się tym samym od wzrostu cen, a inwestując w system podgrzewania wody i stację ładowania pojazdów elektrycznych zapewniasz sobie spokojną przyszłość. Dzięki instalacji fotowoltaicznej już dziś możesz zaoszczędzić około 60% stawki za prąd.
Oszczędności
Systemy fotowoltaiczne FreeVolt pozwalają na zwrot inwestycji w ciągu pięciu lat, a ich żywotność sięga 35 lat przy 25-letniej gwarancji uzysków na poziomie 80%. Wobec czego energia słoneczna może być postrzegana jako solidna inwestycja finansowa, a zainwestowane środki zwracają się wielokrotnie.
W przeciągu 25 lat jesteś w stanie zaoszczędzić około ćwierć miliona złotych. Czy wiesz co byś zrobił z tymi pieniędzmi gdybyś je zaoszczędził.
Wysokie zyski
Należy pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna jest dużo korzystniejszą inwestycją, a niżeli lokata bankowa.
Przykład:
22 500 zł zainwestowane w elektrownie fotowoltaiczną o mocy 3 kWp przyniosą po roku ok. 2 480 zł oszczędności, a pozostawione przez taki okres na lokacie bankowej z oprocentowaniem 2,5% zysk wyniesie ok. 460 zł. Oznacza to, że zysk wygenerowany przez system fotowoltaiczny jest ponad 5 razy wyższy.
Wartość nieruchomości
Rzeczoznawcy zaczynają korzystać z następującej zasady: każde 1 złotych zainwestowane w energię odnawialną zwiększa wartość domu aż o 20 złotych. Wartość domu przy inwestycji rzędu 10 000 złotych wrasta aż o 200 000 złotych.
Środowisko
Każdy kilowat wygenerowany z systemu słonecznego oznacza jeden kilowat mniej wyprodukowany z węgla lub oleju.
Darmowy prąd w 3 krokach
Jak stać się posiadaczem elektrowni słonecznej?
1. Bezpłatna konsultacja
2. Dokumentacja i projekty
3. własna elektrownia
Skorzystaj z darmowej wyceny
Czy jesteś właścicielem nieruchomości?
Jaki jest twój mieszęczny rachunek za prąd?
Pomożemy Ci znacznie obniżyć ten rachunek
Jakie jest Twoje miesięczne zużycie prądu?
Wyślij formularz, a dowiesz się jakiej wielkości instalacja jest dla Ciebie idealna.